If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
95 days ago (raj121)[ Report ]

2.67 KB

ती अशी असावी !

नाही भेटलो मी दिवसभर
तर तीने खुप बैचेन व्हावं..

संध्या काळी ऒफ़िस बाहेर
भेटून मला अगदि सर प्राईज द्याव..

भेटण्यासाठी ठरलेल्या जागी
तीने माझ्या आधी यावं..

आणि मी उशिरा आलो म्हणुन
मग लटके लटकॆ रागवावं..

फ़िरताना जर मी नजरे आड झालो,

तर तीने कावरबावरं व्हावं...

आणि मी दिसल्यावर मात्र
अश्रू लपवत मला प्रेमान ओरडावं..

माझं काही चुकलं तर
तीन कधी ही न रागवावं..

अबोला धरुन मला न रडवता
काय चुकलं ते समजवावं..

जीची कल्पना ही केली इतकी
भर-भरुन प्रेम देणारी ती व्यक्ती
असावी..

माझी आठवण आली तीला की
तिनं ही माझ्यासाठी एक कविता
लिहावी..

! Rating: 5.2/10 from 84 Votes

107 days ago (raj121)[ Report ]

4.34 KB

एक प्रॉमिस माझ्या कडून
जेवढे तुलासुख देता येईल
तेवढे देईन ।

काही ही झाले तरी साथ
मी फक्त तुला च देईन..

एक प्रॉमिस हवाय तुझ्या
कडून असच माझ्या मिठी
मध्ये हरवशील असच नेहमी
फक्त मला आठवशील ।

दुखात न कधी रडशील
सुखात न कधी मला विसरशील..

एक प्रॉमिस मी नेहमी तुला
सुखात ठेवीन एक क्षण सुद्धा
माझ्या पासून दूर न करीन ।

दिलेले प्रॉमिस जीवन भर
निभावेन केलेले प्रेम जन्मभर जपेन..

! Rating: 5.8/10 from 154 Votes

109 days ago (sushil2805)[ Report ]

मी तिच्यात नव्हतो
पण ती माझ्यात होती
तीची नव्हती कधी
पण माझी साथ होती

मी आजवर कदीलांच्या
उजेडात जगलो
ती चमकणा-या
ता-यांच्या प्रकाशात होती

तीचा प्रवास होता
मोठ्या महामार्गावरचा
माझी ती बिचारी लहान
पायवाट होती

तिच्या स्वप्नांना दोरखडं
जखडलेले नेहमी
माझी कधीही सुटणारी
निसरति गाठ होती

तीच सुखांशी नेहमी
अजोड नातं गुफ़लेल
माझ्या वाट्याला दुःखंच
भरमसाठ होती.

नेहमी साखर झोपेची
तिची पहाट रोजची
मी डोळे मिटले नाही
माझी सदा पहाट होती.

तिच्या ओठी नेहमी
हसु उमलायच सुखाच
माझ्या डोळ्यानां नेहमी
आसवांची साथ होती

तिने कधी हात जोडले नाहीत
कशासाठी देवापुढे
तीच्यासाठी देवळात नेहमी
माझीच वरात होती

आज म्हणतेय ती मी चुकली
पण काय फ़ायदा
खरच फ़ार उशीरा तीची
ही साद होती.

मी स्मशांन वाटेवर
असताना तिला कळाल
आज म्हणे ती दिवसभर
देवळात होती
Sushil Raj
8177880945

! Rating: 6.1/10 from 67 Votes

109 days ago (raj121)[ Report ]

2.33 KB

आज ती होती..

मी होतो,

पण नव्हते "ते" प्रेम..

अन् "ते" नाते..

भावना ही त्याच होत्या,

पण बदलले होते "ते" विचार..

दोघांच्या नज़रा ही त्याच होत्या,

पण एकमेकां मध्ये त्या
मिळवण्याची "ती" हिम्मत नव्हती..

मनाला आस खुप होती,

पण पुन्हा ठेस लावायची नव्हती..

स्वप्ने तशी अनेकच होती,

पण ती कधी पूर्ण होणारच नव्हती..

ती समोर असुन ही डोळे
तिच्याकडे आज पहात नव्हते,

कारण आज तिच्या बरोबर
कुणी दुसरेच होते..

डोळ्यात जरी अश्रु नव्हते,

तरी मनात मात्र तिचीच
आठवण होती..

आज जरी ती देहाने
माझी नव्हती तरी हृदयाने
सदैव ती माझीच होती..

अन् माझीच रहाणा..

! Rating: 7.0/10 from 77 Votes

115 days ago (raj121)[ Report ]


अनुभूती प्रेमाची अंगावर
शिर शिरी तुझे अधर माझ्या
अधरा वरी प्रीतीची तुझ्या मोहोर
उमटली तू अशी अपाद मस्तक
उठले रोमांच नेत्र ही मिटले आपो
आप अलौकिक सुख तो ॥

क्षण प्रेमाचा होता आपल्या
साक्षीला प्रेम पाहून आपले
होता तो ही भारावला त्याला ॥

पण वाटले असेच थांबावे
मिलन आपले कधी न संपाव ॥


3.51 KB

! Rating: 5.7/10 from 54 Votes

116 days ago (sushil2805)[ Report ]

शांत शांत दिसणारी,
अन खूप गोड हसणारी...
कधी कधी अबोल,
तर कधी कधी खूप बोलणारी...
कसल्यातरी विचारात,
नेहमीच गुंग असणारी...
अन कोणाला ही
फक्त एक नझर पाहताच,
त्याला भुरळ पाडणारी.....
............." तू ".............

कोणावरही न चिडणारी,
अन सर्वाना समजून घेणारी...
स्वतःच दुखः नेहमीच लपवणारी,
अन त्या चंद्राला हि फक्त,
एकटक पाहत बसणारी ....
............" तू "............

सारयांच्या नकळत,
त्या चंद्राला हि वेड लावणारी..
घारया डोळ्यात तुझ्या,
त्या चंद्राला हि कैद करणारी...
चंद्राला हि तुझ्यात,
त्याचीच चांदणी दिसणारी...
अन तुझ्या इतकी सुंदर,
त्याचीही चांदणी असावी..
अस त्या चंद्राला,
नेहमीच वाटायला लावणारी..
............" तू " ............

.....फक्त आणि फक्त तू....
SuShIL RaJ
8177880945

! Rating: 7.5/10 from 65 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..194

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1162)
» कथा (78)
» जोक (326)
» दुखी (243)
» इतर (194)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (158)
» Good morning (42)
» Good night (39)
» Birthday (15)
» Life (32)
» Festivals (35)
» Funny (166)
» Story (7)
» Jock (239)
» Maitri (71)
» Sad (55)
» Other (34)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download