If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
40 days ago (sushil143)[ Report ]

शब्दात तु, गीतात तु

डोळ्यात तु, स्वप्नात तु

श्वसात आणि ह्रद्यात ही तु आणि फक्त तु च

पण, नशीबात माञ नव्हतीस तु. . . .
Sushil Raj
8177880945

! Rating: 8.0/10 from 15 Votes

41 days ago (raj121)[ Report ]


तुझ्या विना जगणं असह्य आहे,

पण

इतरांसाठी जगणं कर्तव्य आहे.!

खुप काहि सांगायचं होतं
तुला पण मनातलं मनातच
राहून गेलं..

सुखाचं घरटं बांधण्या
आधीच पाखरु रानातलं
उडून गेलं!!

2.84 KB

! Rating: 5.0/10 from 24 Votes

43 days ago (amit1)[ Report ]

आजकाल सारं जग प्रेमात Busy असते,
तसं पहायला गेल तर प्रेम खूपच Easy असते.
आज काल फक्त नजरांनी Setting असते,
मग थोड्याच दिवसात थेठ Meeting असते,
तसं पहायला गेल तर प्रेम खूपच Easy असते.
मग तासन तास एकमेकांना Calling असते,
Long long एकत्र Walking असते.
आधीफक्त Hi, Bye असते,
मग I Love You, I Miss You आणि काय काय असते,
तसं पहायला गेल तर प्रेम खूपच Easy असते,
मग रोज आई वडिलांशी Cheating असते,
फी च्या नावाखाली एकमेकांना Gift आणि Greetings असते.
रोज रोज मग एवढेच Routing असते आणिBike वरून दूर दूर
Riding असते,
तसं पहायला गेल तर प्रेम खूपच Easy असते.
तेच तेच एके दिवशी मात्र Over वाटते,
मग हळू हळू एकमेकांना Ignore असते.
आधीघट्ट अशी Attachment असते,
नंतर मात्र डोक्याला Harrashment वाटते,
तसं पहायला गेल तर प्रेम खूपच Easy असते,
आधी काय झाल?काळजी घे, अस मिनटा मिनटाला असते.
नंतर मात्र हेच सगळ Boaring boaring असते.
आणिमग शेवटी.....
माझ्या आयुष्यात आता दुसरं कोणीतरी आल आहे,
"Please मलातू विसरून जा" हे म्हणणं खूप Easy असते,
आणि खरच तसं पहायला गेल तर प्रेम खूपच Easy असते.
आजकाल प्रेम म्हणजे फक्त Timepass असते.
दुसरे काही नसते..

! Rating: 7.4/10 from 57 Votes

45 days ago (raj121)[ Report ]

3.58 KB

एखाद्या दिवशी जर तुला
रडावसं वाटलं तर मला
हाक मार..

मी वचन तर
देत नाही की..

मी तुला हासवेन..

पण

मी तुझ्यासंगे रडू
तर शकतो..

एखाद्या दिवशी तुला
कोणाचेच एकायचे
नसेल मला बोलव..

आणि..मी वचन देतो की..

मी शांत राहीन..

पण

एखाद्या दिवशी तु बोलवलेस
आणि काहीच ऊत्तर मिळाले
नाही तर..

माझ्याकडे त्वरीत ये..

कदाचीत मलाच तुझी
गरज असेल..

! Rating: 6.7/10 from 52 Votes

51 days ago (raj121)[ Report ]

3.41 KB

तुझ्या प्रेमाने
रडवलं आहे खुप,

तुझ्या आठवणीने मला
तर सावरल आहे खुप..

मी तुझ्यावर जिवा-
पाडप्रेम करत होतो,

माझ्या या मजबुरीला तू
आजमावलं आहे खुप..

दिली आहेसच तू मला
प्रेम भंगाची जखम,

मग कशाला हवे आहे
तुझ्या आठवणींचे मलम..

या धक्क्यातून सावरावं
लागणार आहे निश्चित,

आता तुला विसरणं हेच
आहे माझ्या प्रेमाचे प्रायश्चित्त..

! Rating: 5.3/10 from 83 Votes

55 days ago (raj121)[ Report ]

3.85 KB

..प्रेम प्रेम अन् प्रेमच..

गाईचे वासरा वरती
असते ते प्रेम..

चिमणीचे पिल्लां वरती
असते ते प्रेम..

आईचे मुलां वर
असते ते प्रेम..

नवरा- बायकोचे
एकमेकांवर असते ते प्रेम..

अन् प्रियकराचे प्रेयसी वर
व प्रेयसीचे प्रियकरावर असते
ते सुद्धा प्रेमच..

प्रेमाचे प्रकार तसे अनेकच,

पण त्याच्या मागील
भावना मात्र एकच..

आजच्या जीवनात खरे
प्रेम तसे क्वचितच मिळते..

खरे प्रेम असावे तरी कसे !!

तर….खरे प्रेम असावे,

कमळा सारखे,
जे पाण्याची साथ
कधीच सोडत नाही,

त्याच्या शिवाय ते
कधीच उगवत नाही..

खरे प्रेम असावे,
गुलाबा सारखे,
जे कोमल आणि
सुगंधी जरी असले,

तरी काटयाची साथ
कधीच सोडत नाही..

खरे प्रेम असावे,
आकाशा सारखे
विशाल व विस्तीर्ण..

कुठेही गेले तरी न संपणारे,

सदैव आपल्या
बरोबर असणारे..

खरे प्रेम असावे,
पैशाने विकत न घेता
येण्या सारखे, वेळ
आलीच तर पैशाला ही
झुकवण्या सारखे..

कारण…

प्रेम हा काही खेळ नाही,

टाइम-पास करण्याचा
तो वेळ नाही..

! Rating: 5.1/10 from 76 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..186

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1115)
» कथा (70)
» जोक (316)
» दुखी (238)
» इतर (189)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (151)
» Good morning (40)
» Good night (38)
» Birthday (13)
» Life (26)
» Festivals (32)
» Funny (157)
» Story (6)
» Jock (234)
» Maitri (67)
» Sad (44)
» Other (31)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download