If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
80 days ago (sushil2805)[ Report ]

असेल कुणीतरी .....
.
असेल कुणीतरी एखाद्या वळणावर, ....
माझीच वाट पाहणारी ..
माझ्याच साठी थांबलेली ...
माझ्या भेटीसाठी आतुरलेली...
.
माझ्यावर प्रेमाचा वर्षाव करणारी ....
माझा एकाकी पण संपवणारी ...
माझ्या सुखात सहभागी होणारी ...
माझे दुख आपले मानणारी ...
मला समजून घेणारी ....
असेल कुठेतरी ....
.
सावली सारखी सतत ... माझ्याबरोबर राहणारी ....
केवळ माझ्यासाठी जगणारी .. आणि फ़क़्त माझ्यासाठी मरणारी....
असेल कुठेतरी ....
.
असेल कदाचित....
.... कदाचित नसेल हि .....
_
(●_●)
Sushil Raj
8177880945

! Rating: 5.1/10 from 45 Votes

81 days ago (sushil2805)[ Report ]

मुलींनी तर हे नक्कीच
वाचावे,
विद्यार्थी लोकांनी पण
वाचावे :
>> हे वाचल्यावर बहुतेक
मुलींना माझा राग पण येईल .. पण जे
मनाला वाटलं ते तुमच्या समोर
व्यक्त करतोय.!!ߘΰߘΊ मुलींचे मुलांबद्दल चे
विचार..?
मुलं हि "टपोरी असतात", "खोटारडी असतात", आणि सर्वात जास्त
बोललेली वाक्य म्हणजे.."सगळे
मुलं ही सारखी असतात "
खर तर मुलं ही सगळे
सारखी नसतातच...
आणि सगळीच मुलं वाईट नसतात...!!
मुळात सगळेच मूल
चांगली असतात हे पण बरोबर
नाही...!!
मुलींना Hurt झालं,
की त्या ढसाढसा रडतात... पण
त्यांना काय माहित.??
मुलं Hurt झाल्यावर, तोंडावर दु:ख न। दाखवता कुठेतरी एकांतात नाहीतर रात्री अंथरुणात रडतात..!!
जिच्यावर प्रेम असतं,
तिला सुखी ठेव रे देवा, अशीच
देवाला प्रार्थना करतात.....
पण..
मुलींना मात्र मुलं वाईटच
दिसतात...!!
प्रेयसीच्या समोर शान
वाढावी म्हणुन, किती झोल
करतात, मात्र तिने
धोका दिल्यावर, मित्रांकडुन
घेतलेलं उसणंच फेडत
असतात..!!
आईबापा पेक्षा जास्त,
आपल्या Gf च ऐकतात.. आणि मुलींना वाटतं मुलं
वाईट असतात...!!
जिवापाड प्रेम करतात.. आणि काहीही करायला तयार
असतात..!!
पण..
साल..काही....काहीतरी चुक
काढुन, सगळा आत्मविश्वासंच
संपवतात.....√√
स्व तः निट अभ्यास
करुन, चांगले गुण मिळवतात,
पण मी फक्त टाईमपास करत होते.... असं म्हणुन,
त्याच्या अभ्यासाची वाट
लावतात.....√√
कारण त्यांना वाटतं,
"सगळी मुलं सारखीच असतात...!!"
मुलीच लग्न करायला घेतल्यावर.. Bf ला नकार देऊन
सगळा दोष त्यालाच देतात,
पण त्यांना कायं माहित
जिच्या सोबत लग्न
करणार आहोत, तिला खुश
ठेवण्यासाठी किती धडपडत असतात..!!
आणि त्यांना वाटतं, सगळी मुलं
वाईट असतात...!!
आयुष्याची राखरांगोळी करुन
जेव्हा.... त्या मुली जातात तेव्हा,
तिची बदनामी होवु नये म्हणुन,
सगळं मुकाट्याने सहन
करतात...!!
आणि त्यांना वाटतं, सगळी मुलं
वाईट असतात...!!
ती गेली तर जाऊ दे...दुसरी शोधु, असं फक्त मित्रांच्या तोंडावर म्हणतात....
पण एकांतात बसुन
तिच्या आठवणीत
रडतात...आणि कोणी पाहिल्यावर .... "काय
नाही रे डोळ्यात
कचरा गेला म्हणुन पाणी आलं "
...असं म्हणणारी मुलंच असतात..!!
आणि मुलींना वाटतं, सगळी मुलं वाईट असतात..!!
खरंतर १०० मधुन, ७५ मुलं वाईट असतात... पण या ७५
मुलांची वाट लावुन....त्यांना तसं वागायला मुलीच भाग
पाडतात..!!
आणि त्यांना वाटतं, मुलं
वाईट असतात....!!
कधीतरी मुलांच्या भावना,
खरया मनाने समजून
घ्या... कारण हाताची ५ ही बोटं
सारखी नसतात...आणि सगळीच मुलं वाईट नसतात..!!
शेवटी एवढचं कबुल करतो.. मुल ही मुल असतात...
पणं सगळी मुल वाईट नसतात.. !!!
मित्रांनो पटलं तर...
नक्की Rply द्या...
Sushil Raj
8177880945

! Rating: 7.9/10 from 117 Votes

82 days ago (raj121)[ Report ]


चातका सारखी वाट
पाहतॊय मी धुंद पावसाळ्या
सारखा एकदाच ये तू…

प्रेमाची धुंदी हवीय सारी,

तो कैफ जुना पुन्हा एकदा
चढवायला ये तू सात जन्मच
प्रेम माझ हक्काच,

या एकाच जन्मात
भरभरून द्यायला ये तू…

प्राजक्त फुललाय फांदी वर
ह्या सुगंधाच दान पदरात
त्याच्या टाकायला ये तू…

बाग हि बह्र्लीय अशी थंडीत
ही दाणा हिच्या कणसाचा
घ्यायला ये तू…

सुगंधाच काय…

बहर सारा तुझाच आहे,

तो लुटायला ये तू…

दोघांचा आहे प्रवास सगळा
पावल माझ्या पावलांशी
जुळवायला ये तू…

माझा शब्दन शब्द तुझाच आहे,

कविता आहे तुझ्याचसाठी,

हि वाचायला ये तु


3.35 KB

! Rating: 4.0/10 from 25 Votes

82 days ago (raj121)[ Report ]

3.64 KB

दगडू :-ये पारजकता, आइकना.

प्राजक्ता :-पारजकता काय
प्राजक्ता नाव आहे माझ ?

दगडू :- हं तेच ते,
आपल्याला ना काय
तरी बोलायचा होता
तुझ्याशी…

प्राजक्ता :- काय,
काय बोलायचं तुला ?

दगडू :- थांबहा
(सोबत आणलेले कमळाच
फुल पुढेकरत), आपल्याला
line देणार काय ?

प्राजक्ता :- म्हणजे ?

दगडू :- तू आपल्याशी लग्न
करून माझ्या घरी भाकरी
भाजायला येशील का ?

प्राजक्ता :- हे अस
विचारनारेस तू मला ?
आणि कोणी कमळ देत का
विचारताना ?

दगडू :- हे बघ आपल्याला
जस येत तसं विचारल…
आणि आपण तुझ्यावर खूप
प्रेम करतो ना गुलाब खूप छोटा
वाटेल त्या समोर म्हणून हे कमळ
कळलना….

प्राजक्ता :- आणि line देशील
का काय असतरी विचाराय्चास
ना"

हे सुंदरी, काकवीने भरलेला
हा कमल द्रोण मजहस्ति ग्रहण
करून मी तुजला पूसतो की
तुजिया मनोमुकुरी उभासले
राजकुमार मजरुपाने या
भूतलावर अवतीर्ण जाहला आहे
असे तुजला प्रतीत होत असल्या
सतुजिया मुखाद्वारे होकारार्थी
चित्कार येवू दे.."

दगडू :- हे काय होत,
कामाल्द्रोन चीत्भूत काय ?
ये आपल्याला अस काय
जमणार नाय…आपल्याला
फक्त येवडा माहित्ये @आपण
timepass नाय करते, आपल
seriously जाम प्रेम आहे
तुझ्यावर…@आपण आई_बाबा
आन साई-बाबाची शप्पत घेऊन
सांगतो आपण लग्न करणार तर
तुझ्याशीच…फक्त तू हो म्हण…

प्राजक्ता :- मी हो म्हणेन पण
एक प्रोब्लेम आहे,(हसत )...
मला भाकरी भाजता नाही येत,
चपाती येते

दगडू :- आयुष्भर तुझ्या हातची
चपाती पण चालेल आपल्याला...

! Rating: 5.4/10 from 35 Votes

82 days ago (raj121)[ Report ]

4.44 KB

ढग येतात

पण

पाऊस पडत नाही,

आठवणी येतात

पण

चेहरा दिसत नाही,

काय मी बोलू तुला
पुढे गाय मागे वासरू,

सांग प्रिये मी तुला कसे विसरू.

! Rating: 5.4/10 from 52 Votes

83 days ago (Deshmane)[ Report ]

जर तुम्हाला तुमच्या स्वतःच्या भावना दुखावल्या जाउ नयेत असे वाटत असेल तर इतरांच्या भावनांचा विचार करण्याची सवय जडवून ध्या. जे दुसज्यांना नित्य नावे ठेवतात तेच लोक आपल्याला वाईट वागणूक मिळाल्याची तक्रार, करीत असतात.

! Rating: 5.3/10 from 19 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..179

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1071)
» कथा (67)
» जोक (315)
» दुखी (228)
» इतर (188)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (141)
» Good morning (37)
» Good night (37)
» Birthday (12)
» Life (25)
» Festivals (30)
» Funny (152)
» Story (6)
» Jock (232)
» Maitri (62)
» Sad (41)
» Other (31)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download