If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
70 days ago (raj121)[ Report ]

3.24 KB

जर तुमचे‪ ‎डोळे‬
चांगले असतील,
तर
तुम्ही जगाच्या‪
प्रेमात‬ पडाल,
पण
जर तुमची‪ जीभ‬
गोड असेल,
तर
हे जग तुमच्या
प्रेमात पडेल..!!

2.52 KB

! Rating: 6.4/10 from 55 Votes

73 days ago (raj121)[ Report ]

3.91 KB

❦ माझे पहिले प्रेम म्हणजे
जनु पोरकट पनाच होता..❦

❦ पण त्या दिवसा मधला
त्याचा रंगच भारी होता..❦

❦ प्रेमाच्या त्या वाटेवर
आमची पावले पडत होती..❦

❦ पण त्या वाटेवर तेव्हा
गर्दी थोडी जास्तच होती..❦

❦ पहिल्या वेळेस पाहिले
तेव्हाच ती मनात भरुन गेली
हिच्या पेक्शा दुसरी सुंदर
नसेल अशी शंका येउन गेली..❦

❦ काही दिवसातच दोघांची
नजरा नजर झाली तिच्या
एका नजरेने आमची छाती
धडकुन गेली..❦

❦ काही दिवसांनी ही गोष्ट
सगळी कडे पसरत गेली..❦

❦ मित्र म्हने याला अचानक
प्रेमाची हुकी कशी आली ? ❦

❦ रात्र रात्र तिच्या आठवनीत
आम्ही प्रेम पत्रे लिहित होतो..❦

❦ होकार मिळेल की नकार
एवढाच फ़क्त विचार करीत
होतो..❦

❦ करुन धाडस जेव्हा तीला
आम्ही प्रेम पत्र दिले मित्रांनी
तेव्हा सांगितले आता तुझे नही
खरे तेव्हा कळले की हीचे आधीच
बाहेर दहा प्रकरन आहेत..❦

❦ मुलांना फ़िरवन्याचे हिचे
तंत्र जुने आहे आम्हाला
आवडलेली रानी नेहमी
दुसरय़ाचीच असते..❦

❦ आमच्या महालात रानीची
जागाने हमी अशीच खाली
का असते..❦

! Rating: 6.6/10 from 47 Votes

73 days ago (raj121)[ Report ]

3.80 KB

तू काही न बोलता
मला सारे उमगते;

तुला कसे रे भेद हे
मनात ठेवणे साधते;

गीत आपुले एक
तरी ही सूर का जुळेना..

माझिया प्रियाला प्रीत कळेना !

मला कळू दे का हा दुरावा,

का हा अबोला,

दूर न व्हावायाच
विचारी दिवस जाई,

सांज का ढळेना

माझिया प्रियाला प्रीत कळेना !

दोघांत काही नाही,

तरी ही ओढ कशाला
एक मेकांची मजला वाटे,

काय तुला ते,
सांगता येईना..

माझिया प्रियाला प्रीत कळेना!!

! Rating: 6.3/10 from 24 Votes

73 days ago (raj121)[ Report ]

3.45 KB

माझा sms न वाचता
तो delete करणारी तू..

माझा call पाहता
तो cut करणारी तू..

मी समोर दिसता मला
न पहिल्या सारखं करून,
पुढे निघून जाणारी तू..

अन् पुढे गेल्यावर
हळूच मागे वळून
मला पाहणारी तू..

आपल्या breakup नंतर
आपल्याच मित्रान मध्ये
मला विसरण्याचा प्रयेत्न
करणारी तू..

अन् कोणी माझ्या बद्दल
काही विचारलं तर फक्त
गप्पा राहणारी तू..

माझी आठवण आल्यावर
चोरून रडणारी तू.. आणि,
जगा समोर गोड गोड हसणारी
तू..

रोज मला पाहून न पहिल्या
सारखा करणारी तू.. अन्
माझ्या हातात सिगारेट
पहिली कि, "सिगारेट तक खाली,
आणि घरी जा..असं फोने करून
बजावणारी सुधा तूच..

प्रेम असून हि नाही
असं भासवणारी तू..

अन् breakup नंतर सुद्धा
माझ्या वर जीव-पार, प्रेम
करणारी तू..


2.89 KB

! Rating: 5.0/10 from 36 Votes

73 days ago (raj121)[ Report ]

4.04 KB

प्रेम म्हणजे काय हे कधी
कुणाला कळलेच नाही..

छोटे से कोड ते,

पण

कधी कुणाला उलगडलच नाही..

का जीव होतो वेडा पिसा
जेव्हा येते तिची आठवन..

हृदयात केलेली असते
तिच्या छोट्या छोट्या
गोष्टींची साठवण..

मनाला तिच्या शिवाय
काही दुसरे सुचत नाही..

पण तिच्या शिवाय दुसरा
कुठला विचार करावा असेही
कधी वाटत नाही..

रात्री छानच असतात तिच्या
स्वप्नानी भरलेल्या अठवण..

देऊन जातात उभारी
मनातल्या त्या प्रेमाच्या
अंकुराला प्रेम कधी सफल
होते तर कधी नाही ते
जीवनात कधी ही सब कूच
नसत..

पण तरी ही हृदयाच्या
कुठल्या तरी कोपर्यात
तिने हमी जपायाच असत..

प्रेमाचे हे कोड कदाचित
कधीच कुणाला उलगडणार
नाही..

पण

त्या साठी हे जग प्रेम
करायचे ही कधी थांबणार
नाही..

! Rating: 4.0/10 from 25 Votes

73 days ago (raj121)[ Report ]

4.78 KB

बोलता ही येत नाही

आणि

लपविता ही येत नाही

तुझ्यावर किती प्रेम आहे
हे सांगता ही येत नाही..

पहिले जेव्हा तुला फक्त
तुलाच बघत राहिलो..

फक्त तुलाच पहावे असेच
दिन क्रम करत राहिलो...

खरच तुझ्या नादाने मी
स्वतालाच हरवत राहिलो..

काय करू प्रेमाचा ताज महला
सजवीता ही येत नाही,

बोलता ही येत नाही

आणि

लपविता ही येत नाही..

! Rating: 5.1/10 from 35 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..188

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1127)
» कथा (72)
» जोक (319)
» दुखी (239)
» इतर (191)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (155)
» Good morning (40)
» Good night (39)
» Birthday (14)
» Life (28)
» Festivals (33)
» Funny (158)
» Story (7)
» Jock (235)
» Maitri (70)
» Sad (48)
» Other (32)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download