If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
110 days ago (raj121)[ Report ]

3.54 KB

प्रीत वेडी असते हे फक्त
प्रेम करणाऱ्यालाच कळत..

रात्रीची झोप त्याची जेव्हा
मन उडवत दिवसा ढवळ्या
जागे पणी तिचच स्वप्न पडत
ती दिसली तरी मन नभात उडत..

तिची चाहूल लागताच सार अंग
थरथरत तिची भेट होताच मन
किती मोहरत..

तिच्या हलक्या स्पर्शान ही
मनाच रान बहरततिच्या
डोळ्यात पाहतांना मन
स्वतःलाच विसरत..

प्रीत वेडी असते हे
प्रेम करण्यालाच कळत ।

! Rating: 7.1/10 from 38 Votes

114 days ago (sushil2805)[ Report ]

कधी हसवतेस कधी रडवतेस
कधी इतकी इतकी सतवतेस
पण एक सांगू....
कितीही झाले तरी
तुच माझ्या मनात वसतेस
आता होतच नाही विचार अन्य कुणाचा
मनसोक्त लुटावा वाटतो
आनंद या क्षणांचा
असेना का असला तो
काही क्षणांचा खेळ
नसेनाका जमायचा आयुष्यभराचा मेळ
फुल आणि सुगंधाचही
आयुष्य असतच कितीस
पण दरवळून सोडतातच न
मन मंदिरच जस..! —
SUSHIL RAJ
8177880945

! Rating: 5.8/10 from 59 Votes

115 days ago (raj121)[ Report ]

3.28 KB

मी कविता का लिहितो
हे मला खरंच कळत नाही..


कारण जिच्यासाठी मी
त्या लिहितो तिच्या पर्यंत
त्या कधीच पोहोचत नाही..


आणि मनाची परत
घाल मेल नको म्हणून
मी ही त्या परत वाचत
नाही..

! Rating: 5.4/10 from 39 Votes

115 days ago (sushil2805)[ Report ]

तू अनोळखी, तरी ओळखीची..
असुनी दूर, का जवळची....

पाहिले न तुजला कधी
माझी परी तू सावली..
शोधितो मीच मजला
का देहात अशी सामावाली..

बोलणे लटके तुझे
का, कसे हटके असे
मोकळा होवुनी गुंततो मी
का, मन झाले वेडेपिसे...

सांग ना ग कोण तू
बहरले का ऋतू
गंध तू कुसुमातला
का कस्तुरी सुवास तू..

डोळ्यांतली आस तू
का खुळी प्रीत तू..
अनोळखी, का ओळखीची
गूढ सखे हे खोल तू....!! —
SUSHIL RAJ
8177880945

! Rating: 5.2/10 from 31 Votes

115 days ago (sushil2805)[ Report ]

तीला सहज विचारलं ...
माझ्या वाचुन तू जगशील का ?
ती म्हणाली :- माश्याला विचार पान्यापासुन
राहशील का?
हसून मी पुन्हा तिला विचारल
मला सोडून कधी जाशील का?
ती म्हणाली :- काळीला विचार डेटा वाचुन
फुलाशील का?
गंमत म्हणून तिला विचारल
तू माझ्यावर खर प्रेम करतेस का ?
पाणावलेल्या डोळयानि ती म्हणाली
सुशिल राज
8177880945

! Rating: 6.9/10 from 26 Votes

117 days ago (Arjun Patil Surve)[ Report ]

प्रेम काय असत हे तिला
कळल नाही...
मि बिचारा वेड्या मनाचा
तिच्या आठवणीशिवाय
माझा एक क्षणही जात नाही...


शब्द वेडा:-अर्जुन पाटील सुर्वे

! Rating: 6.1/10 from 36 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..197

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1180)
» कथा (83)
» जोक (328)
» दुखी (245)
» इतर (196)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (161)
» Good morning (43)
» Good night (41)
» Birthday (16)
» Life (34)
» Festivals (34)
» Funny (168)
» Story (9)
» Jock (243)
» Maitri (73)
» Sad (59)
» Other (34)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download