If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms

Display: old first
102 days ago (Abhayjoshi)[ Report ]

तिची तक्रार आहे कि मी प्रत्येक मुलीकडे बघून हसतो,
कस सांगू तिला कि प्रत्येक मुलीमध्ये मला तिचाच चेहरा दिसतो.

! Rating: 6.7/10 from 3 Votes

102 days ago (Bhagyashri)[ Report ]

मला तुझं हसणं हवं आहे मला तुझं रुसणं हवं आहे,
तु जवळ नसतानाही मला तुझं असणं हवं आहे.

! Rating: 6.0/10 from 5 Votes

102 days ago (Bhagyashri)[ Report ]

हा ओघ आहे कवितातल्या शब्दांचा,
या मनातून त्या मनात पोहोचणारा,
एखाद्याच्या मनाला सहजच रुचणारा,
तर एखाद्याला हॄदयात खोलवर टोचणारा.

! Rating: 3.3/10 from 3 Votes

102 days ago (Bhagyashri)[ Report ]

माझी कविता वाचताना नेहमी डोळे गळतात,
तिच्या आयुष्याचे धागे म्हणे माझ्या जीवनाशी जुळतात.

! Rating: 6.0/10 from 5 Votes

102 days ago (Bhagyashri)[ Report ]

सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जशी रात्र चंद्राविना जसा मानव भावनांविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जसे झाड पानांविना जसे फुल सुगंधाविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जसा समुद्र पाण्याविना जसा दिवस सुर्याविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना,
जशी बाग् फुलंविन जसे आकश चांदण्यांविना,
सांग तु माझीच ना कसे जगावे तुझ्याविना.

! Rating: 6.7/10 from 3 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..257
Display: old first
कृपया फक्त मराठी संदेश पोस्ट करा. इंग्लिश हिंदी एस एम एस उडवले जातील
Name:

Text:

..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1283)
» कथा (85)
» जोक (353)
» दुखी (256)
» इतर (222)
..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (128)
» Good morning (27)
» Good night (44)
» Birthday (16)
» Life (41)
» Festivals (37)
» Funny (196)
» Story (9)
» Jock (260)
» Maitri (82)
» Sad (72)
» Other (42)