If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
76 days ago (raj121)[ Report ]

5.63 KB

प्रेमाचा अर्थ काय
एक वेळ सांगशील का ?

तुझा नावाचा जप माझ्या,
हृदयातला ऐकशील का…

का वेड केलास मनाला
एकदा सांगून जाशील का…

वाट तुझी पाहताना रस्तावारती
भेटायला मला येशील का…

विसरलीस मला तरी चालेल
स्वप्नात माझा येशील का…

थकलेल्या डोळ्यांना हलकी
एकगार झुळूक वाऱ्याची
देशील का…

आठवणीत माझा राहतेस
तशी आठवणी मला हि
ठेवशील का…

स्वप्नाच्या राज्यात तरी
फक्त माझीच एकदा होशील का..?

! Rating: 7.0/10 from 69 Votes

76 days ago (raj121)[ Report ]

3.82 KB

एक गरीब प्रियकर त्याच्या
श्रीमंत प्रेयसीला म्हणतो…


जर मी अजून गरीब झालो
तरी तू मला स्वीकारशील..?


श्रीमंत प्रेयसी - मी
तुझ्यासाठीच बनली आहे..!!


गरीब प्रियकर - जर कोणी
श्रीमंत मुलगा आला आणि
त्याने तुला लग्नासाठी मागणी
घातली तर..??


श्रीमंत प्रेयसी - मला खात्री
आहे कि तो तूच असशील..!!


3.64 KB

! Rating: 5.6/10 from 57 Votes

76 days ago (raj121)[ Report ]

3.98 KB

प्रेम कधी नाही विचारत कि,

"कोण आहेस तू" ?

ते फक्त म्हणते कि ,

"माझीच आहेस तू " !!

प्रेम कधी नाही विचारत कि,

"कुठून आहेस तू" ?

ते फक्त म्हणते कि,

"माझ्याच हृदयात राहतेस तू" !!

प्रेम कधी नाही विचारत कि,

"काय करतेस तू" ?

ते फक्त म्हणते कि…

"माझ्या हृदयाची
स्पंदने चालवतेस तू" !!

प्रेम कधी नाही विचारत कि,

"का दूर आहेसतू" ?

ते फक्त म्हणते कि,

"माझ्याच जवळ आहेस तू" !!

प्रेम कधी नाही विचारत कि,

"माझ्यावर प्रेम करतेस का तू" ?

ते फक्त म्हणते,

"माझ संपूर्ण आयुष्यच आहेस तू !!

! Rating: 5.9/10 from 46 Votes

76 days ago (raj121)[ Report ]

3.81 KB

ती खूप गोड हसते,
कि हसताना ती खूप
गोड दिसते...

ह्यातला फरक मला
कधीच कळत नाही...

ती हसताना,

मी फक्त तिच्याच
चेहऱ्याकडे पाहत बसतो...

कारण,

हसताना तिचा
चेहरा असा खुलतो,

जशी गुलाबाची
एक काळी फुलते...

जशी गुलाबाची
एक काळी फुलते...

! Rating: 4.9/10 from 39 Votes

77 days ago (raj121)[ Report ]

3.22 KB

शांत शांत दिसणारी,
अन खूप गोड हसणारी...

कधी कधी अबोल,
तर कधी कधी खूप बोलणारी...

कसल्यातरी विचारात,
नेहमीच गुंग असणारी...

अन कोणाला ही,
फक्त एक नझर पाहताच
त्याला हि भुरळ पाडणारी...

तू...

कोणावरही न चिडणारी,
अन सर्वाना समजून घेणारी...

स्वतःच दुखःनेहमीच लपवणारी,

अन त्या चंद्राला हि फक्त,
एकटक पाहत बसणारी…

तू...

सार्यांच्याच नकळत,
त्या चंद्राला हि वेड लावणारी..

घार्या डोळ्यात तुझ्या,
त्या चंद्राला हि कैद करणारी...

चंद्राला हि तुझ्यात,
त्याचीच चांदणी दिसणारी...

अन तुझ्या इतकी सुंदर,
त्याचीही चांदणी असावी..

अस त्या चंद्राला,
नेहमीच वाटायला लावणारी..

तू...

फक्त तू...

! Rating: 6.1/10 from 18 Votes

79 days ago (raj121)[ Report ]

3.29 KB

एक मुलगा असतो
तो एका मुली वरती
प्रेम करत होता ! !

एक दिवशी त्या मुलाने
त्या मुलीला प्रपोस केले!

त्यावरती मुलगी म्हणाली
तुझ्या महिन्याचा पगार माझा
एक दिवसाचा खर्च आहे.! !

त्यामुळे मी तुझ्यावर
प्रेम करू शकत नाही !

तरी सुद्धा तो मुलगा तिच्यावर
खूप प्रेम करत असतो. ! !

१० वर्षा नंतर ते दोघे एका
शॉपिंग मार्केट मध्ये भेटतात.,

मुलगी तिच्या मुलाला
म्हणते हे तुझे मामा आहेत.

मुलीने त्या मुलाला सांगितले
माझे हे (नवरा) खूप मोठ्या
कंपनी मध्ये काम करतात.

माझ्या नवर्याचा पगार१.५
लाख रुपये महिन्याला आहे.

थोड्याच वेळात तिचा नवरा येतो.

आणि

तो म्हणतो सर आपण येथे !

तो आपल्या बायकोला ओळख
करून देतो हे माझे साहेब आहेत.

यांचा एका वर्षाचा टर्न ओवर
२००० कॅरोड रुपये आहे.

आणि

सर गेल्यावर तो आपल्या
बायकोला सांगतो. ! !

हे एका मुली वर खूप प्रेम करतात.

त्यासाठी त्यांनी अजून
लग्न केले नाही !!

नंतर त्या मुलीला खूप रडू आले.

3.54 KB

! Rating: 7.2/10 from 39 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..176

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1056)
» कथा (67)
» जोक (313)
» दुखी (228)
» इतर (187)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (139)
» Good morning (37)
» Good night (37)
» Birthday (12)
» Life (25)
» Festivals (27)
» Funny (151)
» Story (5)
» Jock (231)
» Maitri (57)
» Sad (38)
» Other (31)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download