If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
114 days ago (sushil2805)[ Report ]

ओळख प्रेमाची(एक प्रेमकथा)

समर हा असा मुलगा आहे ज्याने कधीही प्रेमावर विश्वास नाही ठेवला.आणि याच गोष्टीवरुन त्याचे त्याच्या मित्रांशी नेहमी वाद व्हायचे.तो इतका कॉन्फीडंट होता की आपण या जगातल्या कोणत्याही मुलीचं हृदय परीवर्तन (शुद्ध भराठी भाषेत याला "पोरगी पटवणे"असं म्हणतात) करु शकतो,असं त्याला वाटायचं. या जगात प्रेम नावाची कसलीही गोष्ट नसुन फक्त वासनाच आहे असं त्याचं म्हणणं होतं.

एक दिवस त्याच्या मित्रांनी त्याच्याशी पैज लावली की जर तु योगिता आणि जय या प्रेमवीरांना वेगळं करुन दाखवलंस तर तुझी गोष्ट आम्ही सर्वार्थाने मान्य करु.त्याने पैज स्वीकारली. समर हा खरातर खुपच हुशार मुलगा आहे.मुली पटवण्याची त्याची आपली एक वेगळीच स्टाईल आहे.आणि खरंच त्या स्टाईलवर एक दिवस योगिता घसरली.ओळख
झाली,चांगली मैत्री ही झाली.पण एक दिवस खरंच जेव्हा ठरल्याप्रमाणे प्रेमातील नाटकाचा एक भाग म्हणुन समरने तिला I LOVE YOU म्हटलं.तेव्हा त्याचं उत्तर देण्याआधी तिने जयबरोबर केलेल्या breakup बद्दल सगळं सांगितलं.

त्याने त्यावर काहीही आक्षेप घेतला नाही.मग त्याने तिला त्याच्या या कारणासहीत तिला स्वीकारण्याचं नाटक केलं.आणि एका कच्च्या पायावर
उभ्या असलेल्या रिलेशनशिपमध्ये ते राहु लागले. एकमेकांसोबत ते वेळ घालवु लागले.आणि याचीच जाणीव त्याने मित्रांना करुन दिली.

मित्रांनाही त्याची बाजु मान्य करावीच लागली.त्यानंतर त्याने अधिकृतरित्या तिच्याशी breakup केला.ती खुपच दुःखावली गेली कारण breakup चं योग्य कारणच तिला कळलं नव्हतं.पण समरला ही परिस्थिती काही नवीन नव्हती. त्याने असे कित्येक breakups याआधीही केले होते.पण आता येणारी परिस्थिती त्याच्यासाठी नवीन होती.

तिला तिचा गोड आवाज सारखासारखा आठवु लागला.तिचा चेहरा समोर
दिसायचा.वार्याची झुळुक तिचा सुगंध घेऊन यायची.पाण्याच्या स्पर्शात
त्याला तिची जाणीव व्हायची.पुन्हाप ुन्हा आरशासमोर जाऊन उभं राहायचा.काय होतंय हे कळतंच नव्हतं.

आणि एक दिवस स्वप्नात योगिता आली.खुपच दुःखी होती ती.breakup
मुळे ती आत्महत्या करायला चालली होती.ती दहा मजली ईमारतीवरुन
उडी मारुन जीव देणार तेवढ्यात त्याला जाग आली.समोर त्याची धाकटी बहीण दिशा त्याच्यासाठी bed tea घेऊन आली होती.

ती म्हणाली,.gd moning दादा.हा घे चहा। त्याने चहा घेतला. योगिताबरोबर तु असं करायला नको होतंस दादा। तुला कसं कळलं योगिताबद्दल?तु पुन्हा माझी डायरी पुन्हा वाचलीस.थांब तुला मी आता बघतोच....
दिशाःsorry sorry मी पुन्हा नाही असं करणार. समरःok.(थोडा विचार करुन)खरंच मी चुकलो का गं? दिशाःहोय खुपच..जेव्हा एखादी मुलगी एखाद्या मुलावर प्रेम करते तेव्हा ती त्यालाच सर्वस्व मानते.आणि तु
तर तिचा विश्वास तोडुन तिचं सर्वस्वच हिरावुन घेतलंस.तुला एक सांगते जय नावाचा जो मुलगा आहे ना त्याने स्वतःच्या गळ्याला चाकु लावुन योगिताचा होकार मिळवला होता.म्हणुन ते नातं एक ना एक दिवस तुटणारच होतं फक्त याला कारणीभुत तु ठरलास ....
समरःखरंच.आणि मीही खुपच चुकीचं वागलो.मी खुपच practically वागायचो.मला माहीती नव्हतं की प्रेम ही practically नाही heartly करण्याची गोष्ट आहे.तुला मी एक खरं सांगु का मी खरंच योगिताच्या प्रेमात पडलोय गं.
दिशाःअरे मग जाउन सांग ना तिला. समरःपण ती मला माफ करेल? दिशाः तिचं तुझ्यावर खरं प्रेम आहे ना?मग नक्की माफ करेल दिशाचं ऐकुन त्याने योगिताची शोधाशोध सुरु केली.ती तिच्या आजीकडे गेलीय,हे
समरला कळलं.तिच्या प्रेमाची एक परीक्षा म्हणुन तो एका नवीन रुपात तिच्यासमोर प्रेझेँट झाला पण थोडाही वेळ न लावता तिने त्याला ओळखलं.त्याला पाहुन तिला प्रचंड आनंद झाला.त्याने तिची मनापासुन
माफी मागितली.आणि आपल्या मनातलं खरं प्रेम त्याने व्यक्त केलं.
योगितानेही वेळ न दवडता त्याला मोठ्या मनाने माफ केलं.आणि तिने समरला आहे तसं स्वीकारलं.
मित्रांनो ही होती समरची प्रेमकथा,पण प्रत्येकाच्या प्रेमाचा शेवट असा गोड होईलच असा नाही.हा पण जरा समझदारीने निर्णय घेतला तर जवळजवळ प्रत्येक lovestory चा शेवट हा गोडच होईल.
sushil raj
8177880945

! Rating: 8.0/10 from 20 Votes

115 days ago (sushil143)[ Report ]

दोन पाखरांचा संसार होता...
वास्तवात नाही पण
तिच्या स्वप्नात होता..
१४ फेब्रुवारी ला लग्न...
आणि व्हायचा विचार होता..
लग्नानंतर रोज एक चोकलेट..
आणि रोज बाहेर
फिरायला जायचं
असा तिचा हटट होता..
आपले चौघांचे कुटुंब असेल..
मोठी कृपा तर छोटा पार्थ
असेल...
दर १ नोव्हेंबर ला कैंडललाइट
डिनर..
तिथे आपल्या दोघं शिवाय
आणखी कुणी नसेल..
आपल्या दोघांच छोटस घर
असेल..
गुलाबी भिंती आणि मार्बल
फ्लोर असेल..
कृपा ला डॉक्टर आणि पार्थ
ला स्पोर्टसमन बनवायचे...
आणि आपण
आपल्या जबाबदारीतुन मुक्त
व्हायचे....
आमच्या ह्या संसाराला कुणाची तरी नज़र
लागली...
आमच्या स्वप्नाची नाव
नशिबाच्या सागरात बूडू
लागली..
त्या बुडणाऱ्यानावेकड े
बघन्यावाचून कोणताच पर्याय
नव्हता...
घात
करणाऱ्या त्या लाटा थाम्बायाचे
नावघेत नव्हत्या...
शेवटी स्वप्नांची ती नाव बूडून
गेली...
पाखरांच्या स्वप्नाना तडा देऊन
गेली..
स्वप्न तुटल्याने ती दोन पाखरे
तडफडत होती...
आता कधी जिव निघून
जातो ह्याकडे नज़र
लागली होती..
Sushil
8177880945

! Rating: 6.4/10 from 25 Votes

115 days ago (sushil143)[ Report ]

प्रेमात पडल की ..............
प्रेमात पडल की ..............
प्रेमात पडल की असच काहीस होत
असत ....
वेगळ्याच दुनीयेत मन जगत असत ....
उंच — उंच पक्ष्या सारख उड़त असत,
खोल — खोल समुद्रात पोहत असत .....
इकडून — तीकडे नी तीकडून हीकडे,
मन सतत फीरत असत .....
प्रेमात असतो रुसवा — फुगवा,
प्रेमात असतो प्रेमळ गारवा ....
प्रेमाच्या हीन्दोल्यावर मन उसळी घेत
असत,
प्रेमळ आठवणीत मन सतत रमत असत ....
डोळ्यातल्या आसवांना वीसरुण हसाव लागत,
गुलाब — मोगर्या प्रमाणे फुलाव
लागत ....
मनात कीतीही दुःख तरी,
ओठांवर हसू घेउन वाव्राव लागत ....
प्रेमात नसते जाती — धर्म,
प्रेमात नसतो गरीब नी श्रीमंत .....
प्रेम म्हणजे प्रेम असत,
मनाच मनाशी जुलालेल एक नात असत .....
माझ्यासाठी तू नी तुझ्यासाठी मी,
असाच काहीस बोलत असत ...
प्रेम असत मनात,
पण डोळ्यातून ते कळत असत .....
Sushilraj
8177880945

! Rating: 6.3/10 from 19 Votes

115 days ago (raj121)[ Report ]

2.97 KB

पसरला होता जेव्हा
दाट काळोख मनात
तुझ्या हसण्याने झाली
आयुष्या मधे पहाट..

तुझे हसू प्रकाशले मन
लख्ख लख्ख झाले माझे
रूसून गेलेले हसू परत
मिळाले फांदी फांदीत
अंकूर पाना-पानास झळाळी
आणि बहरून आल्या माझ्या
कवितांचा ओळी..

किती सुंदर दिसावे
किती गोड ते हसावे
चिमटा काढून घेतो की
हे स्वप्नच नसाव..

! Rating: 5.5/10 from 29 Votes

120 days ago (raj121)[ Report ]

3.64 KB

कुठल्याच पाठ शाळेत
प्रेम शिकवता येत नाही..

शिकल्यावरच प्रेम कळतं
अस ही काही असत नाही..

निरक्षर वा साक्षर
असा भेद असत नाही..

प्रेम म्हणजे भावनांचा खेळ
तो शिकवता येत नाही यालाच
प्रेम म्हणतात असं काही शास्त्र
नाही..

प्रेमात पडल्यावर ही कां
प्रेम करतो सांगता येत नाही..

कधी फक्त एका नजरेत
प्रेम कळून जातं कधी कुणाच्या
सहवासात प्रेम भेटून जातं..

प्रेम आयुष्यात आल्यावर
जगणं मात्र बदलून जातं..

सारं काही तेच असून ही
वेगळ्या विश्वात घेऊन जातं..

सर्वस्व ओवाळून टाकावं
इतकं कुणी आवडून जातं
दोन आत्म्यांच मिलन प्रेम
भेटता होऊन जातं..

ज्याला भेटतो प्रेमाचा
अनुभव त्यालाच प्रेम कळून
जातं..

बाकीच्यांच्या लेखी प्रेम
म्हणजे वेड्यांच जग होऊन
जात..

! Rating: 5.6/10 from 48 Votes

121 days ago (sushil143)[ Report ]

केल्याने होत नाही,
पैशाने मिळत नाही
तेच प्रेम होय..

त्यात जग दिसत नाही,
जे कुणाला भीत नाही
तेच प्रेम होय..

तोडल्याने तुटत नाही,
जे कधी मरत नाही तेच प्रेम होय..

ज्याची श्रद्धा मनात आहे,
ज्याचा आनंद त्यात आहे
तेच प्रेम होय..
sushil raj
8177880945

! Rating: 5.9/10 from 29 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..191

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1144)
» कथा (76)
» जोक (323)
» दुखी (242)
» इतर (193)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (155)
» Good morning (41)
» Good night (39)
» Birthday (15)
» Life (30)
» Festivals (35)
» Funny (163)
» Story (7)
» Jock (239)
» Maitri (71)
» Sad (53)
» Other (34)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download