If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms

Display: old first
252 days ago (raj121)[ Report ]

3.76 KB

कधी कधी ( Good Night)
म्हणजे Plz फोन ठेऊ नकोस
मला बोलायच आहे..

कधी कधी ( Bye ) म्हणजे,
Plz थांब मला अजुन तुला
डोळ्यात सामावुन घ्यायच आहे..

कधी कधी ( मला एकट राहायचय )
म्हणजे नको जाउस माझ्या
सोबत राह !

कधी कधी ( I Hate υ )म्हणजे,
I Love υ so Much पण
मला तुझा खुप राग आलाय..

कधी कधी (I am sory)
म्हणजे चुक तुझी आहे तरी
पण मी आपल नात
वाचण्यासाठी ।

कधी कधी (Where r u)म्हणजे
मला तुझी खुप गरज आहे
असशील तिथुन ये माझ्यासाठी.,

कधी कधी (I ForgOt u)म्हणजे
मी तुला कधीच विसरु शकणार
नाही तु ह्रदयाच्या एका कप्प्यात
नेहमीच असशील.,

मनातले हे अबोल शब्द
समजुन घ्यायचा प्रयत्ऩ करा ।

जीवन अजुन सुंदर होईल..


4.55 KB

! Rating: 5.9/10 from 150 Votes

260 days ago (raj121)[ Report ]

3.11 KB

हे नेहमी अस्स्सचं का होतं
जे ठरवलंय नेमकं त्याच्या
उलटं घडतं..

भूक लागते जोरदार तेव्हा नसतो
जेवायला वेळ परीक्षा असली की
चालू होतो लोड -शेडिंगचा खेळ..

Important फोन करायचा
असेल तर मिळत नाही Range
1000/- चे सुट्टे करायला गेलो
तर कोणी देत नाही Change..

दोन मराठी माणसे भेटली तरी
बोलतात मात्र 'हिंदी' Email
Account काढायची Process
का असते खूपच 'Lengthy'

5 रु . चा समोसा Multiplex
मध्ये का होतो रुपये वीस
Important कामाच्या वेळी
फास्ट लोकल का बरे होते मिस्स्स..

पावसाळा आहे माहीत असून,
पाऊस आल्यावर का येते चीड..?

योगा योगाने एखादी पोरगी
आवडलीच तर असतेती 'Just
Married' समजत नाही हे
नेहमी अस्स्सचं का होतं..

जे ठरवलंय नेमकं त्याच्या
उलटचं का घडतं..!!

! Rating: 6.9/10 from 68 Votes

277 days ago (sushil143)[ Report ]

तुझ्या येण्याने !

मदनगंध वाऱ्यात मिसळला
प्रणयउमंग अंगात उसळला
दाटल्या कंठाला पाझर फुटला
हळुवार क्षण हे झाले तुझ्या कोमल स्पर्शाने
नंदादीप उजळले… तुझ्या येण्याने ।। धृ . ।।

स्पंदनतरंग दरवळले
सप्तरंगांत विरघळले
आतुरलेले मन हरवळले
हळुवार क्षण हे झाले तुझ्या कोमल स्पर्शाने
शीतल चांदणे अवतरले… तुझ्या येण्याने ।। १. ।।

उजळली कांती कांचनी
लावण्य भरती लोचणी
ऐशा एकांत क्षणी येना जवळ साजनी
हळुवार क्षण हे झाले तुझ्या कोमल स्पर्शाने
सप्तसुर नभी विसावले… तुझ्या येण्याने ।। २. ।।

स्वप्न असे की मृगजळ हे
आभास तर नव्हे ना, कैसे मज कळे
मनचातक चिंब न्हाले पहिल्या धुंद सरीने
हळुवार क्षण हे झाले तुझ्या कोमल स्पर्शाने
घनामृत बरसले… तुझ्या येण्याने ।। ३. ।।

ती :
मी तुझीच जाहले ज्याक्षणी तुज पाहिले
मिलनाच्या ओढीने मनिमन हरकले
घेना मिठीत सामावून आता सर्व तुज अर्पिले
हळुवार क्षण हे झाले तुझ्या कोमल स्पर्शाने
मेंदीच्या पानावर नक्षत्र उमटले… तुझ्या येण्याने ।। ४. ।।

तो :
येणा प्रिये तू अशी जवळी माझ्या राहा
न राहील भान कसले अशी डोळ्यांत पाहा
कसे सांगू किती सौख्य मज लाभले
हळुवार क्षण हे झाले तुझ्या कोमल स्पर्शाने
स्वप्न अंतरीचे साकारले… तुझ्या येण्याने ।। ५. ।।

#SushIL_RaJ
7770043446

! Rating: 6.1/10 from 99 Votes

279 days ago (sushil143)[ Report ]

पहिल्या सरीचा पहिला थेंब
म्हणजे प्रेम
.
मनात पेटलेला गारवा
म्हणजे प्रेम
... .
सावरता आवरता येत नाही
ते म्हणजे प्रेम
.
एखाद्यच्या नावाच कपाळावरच
कुंकू म्हणजे प्रेम
.
कुणाच्या नावावर आयुष्य लिहून
स्वतःचा पत्ता विसरायला लावत
ते म्हणजे प्रेम
.
त्याच नुसत सोबत असण
हे आधार वाटण म्हणजे प्रेम

SuSHIL RaJ
7770043446

! Rating: 6.0/10 from 140 Votes

279 days ago (sushil143)[ Report ]

आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणीव करुन दिलीस
जे कधी माझ्या नशिबातुन हरवले होते
आज तेच प्रेम तु सावरुन घेऊन आलीस..
आली आहेस तर तुला एकच मागणे मागतो
तुझे हे प्रेम माझ्यासाठी असेच जपुन ठेव..
जगण्याचे कारण आहे प्रेम तुझे
असेच ते जपुन ठेव..
माझे आयुष्य तर कधीच संपले होते
माझा प्राण बनुन तु आलीस..
मरेल ग तु दुर गेलीस तर
मला तुझ्या मिठित ठेव..
आज तु पुन्हा प्रेमाची जाणिव करुन दिलीस....!!

SuSHIL RAJ
7770043446

! Rating: 6.5/10 from 83 Votes

279 days ago (sushil143)[ Report ]

मन गुंतायला वेळ लागत नाहीमन तुटायलाही वेळ लागत नाही वेळ
लागतो तो गुंतलेल्या मनाला आवरायला आणी तुटलेल्या मनाला
सावरायला
SuShIL RaJ
7770043446

! Rating: 6.3/10 from 72 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..203
Display: old first
कृपया फक्त मराठी संदेश पोस्ट करा. इंग्लिश हिंदी एस एम एस उडवले जातील
Name:

Text:

..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1217)
» कथा (84)
» जोक (336)
» दुखी (249)
» इतर (199)
..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (166)
» Good morning (43)
» Good night (41)
» Birthday (16)
» Life (35)
» Festivals (37)
» Funny (182)
» Story (9)
» Jock (250)
» Maitri (77)
» Sad (63)
» Other (38)