If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
86 days ago (sushil2805)[ Report ]

लाख क्षण अपूरे पडतात
आयुष्याला दिशा देण्यासाठी,

पण

एक चुक पुष्कळ आहे ते
दिशाहीन करण्यासाठी,

किती प्रयास घ्यावे लागतात
यशाचं शिखर चढण्यासाठी,

पण

जरासा गर्व पुरा पडतो
वरुन खाली गडगडण्या साठी,

देवालाही दोष देतो आपण
नवसाला न पावण्यासाठी,

किती सराव करावा लागतो
विजयश्री वर नाव कोरण्यासाठी,

पण

जरासा आळस कारणीभूत
ठरतो जिंकता जिंकता हरण्यासाठी,

किती तरी उत्तरं अपुरी पडतात
आयुष्याचं गणित सुटण्यासाठी,

किती तरी अनुभवातनं जावं
लागतं आयुष्य एक कोडं आहे
हे पटण्यासाठी,

विश्वासाची ऊब द्यावी लागते
नात्याला जीवनभर तारण्यासाठी,

एक अविश्वासाचा दगड
सक्षम आहे ते कायमचं
उद्धवस्त करण्यासाठी
कलीयुगाचे पर्व आहे..,
प्रत्येकालाच इथे गर्व आहे...!

मी आहे तरच सर्व आहे...,
नाहीतर सर्व व्यर्थ आहे...!!

अरे वेड्या..!
कुणा वाचून कुणाच राहात नसतं..,
आदर कर सर्वांचा, हाच खरा मानव धर्म आहे...!!!

प्रेमाने जोडलेली चार माणसं व
त्यासाठी लागणारे दोन गोड शब्द

हे वैभव ज्याच्याजवळ आहे..,
तोच या जगात खरा"श्रीमंत"आहे..!!!
sushil raj
8177880945

add mee
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008227323477

! Rating: 6.5/10 from 17 Votes

86 days ago (sushil2805)[ Report ]

प्रेम हा असा शब्द आहे
की,जो एखाद्या मुलाला समजला तर
मुलीला समजत नाही........!!!
जर तो मुलीला समजला तर
मुलाला समजत नाही......!!! आणि........
..जर तो दोघांनाही समजला तर
जगाला समजत नाही.
Sushil Deore
8177880945

! Rating: 6.6/10 from 29 Votes

90 days ago (sushil143)[ Report ]

प्रेम हा असा शब्द आहे
की,जो एखाद्या मुलाला समजला तर
मुलीला समजत नाही........!!!
जर तो मुलीला समजला तर
मुलाला समजत नाही......!!! आणि........
..जर तो दोघांनाही समजला तर
जगाला समजत नाही.
SUSHIL RAJ
8177880945

! Rating: 5.2/10 from 25 Votes

90 days ago (sushil143)[ Report ]

कधी पण
तुम्हाला दुखावणार्या व्यक्तीसाठी रडत
बसू नका............
एक स्मित हास्य
द्या आणि दुखावणार्या व्यक्तीला सांगा ,
" धन्यवाद, तुम्ही मला एक
संधी दिली जो मला अमाप सुख देउ शकेल
असा व्यक्ती शोधण्याची..!!
sushil raj
8177880945

! Rating: 4.0/10 from 25 Votes

90 days ago (sushil143)[ Report ]

चांगल्या मुलांना चुकीच्या मुली मिळतात..

आणि

चांगल्या मुलींना चुकीची मुले मिळतात....

पुढे ही जोडपी प्रेमात पडतात

आणि

चांगला मुलगा आणि चांगली मुलगी फसले
जातात.......!

त्यामुळे होते काय,

तर चांगल्या मुलांना वाटते कि सगळ्या मुली "Fraud " च आहेत...

आणि
चांगल्या मुलींना वाटते की सगळी मुले "
Filrty " च आहेत....

अशी भावना झाल्यानंतर
जेव्हा चांगला मुलगा आणि चांगली मुलगी हे
एकमेकांना भेटतात...

तेव्हा

ते प्रेमात पडायचे टाळतात.....

प्रेमाला नको म्हणतात आणि फक्त चांगले मित्र होऊन राहतात....

नंतर जसजशी ही मैत्री पुढे सरकते तसतसे

त्यानां एकमेकांच्या प्रेमात
पडल्याचा अनुभवयायला लागतो...

पण आधीच प्रेमात फसले गेले असल्याने...
पुन्हा ते आपली भावना व्यक्त करायचे घाबरतात....
आणि त्या भावना अबोल राहतात अखेरीस अशा प्रकारे
खर्या प्रेमाचा अंत होतो........!
sushil raj
8177880945

! Rating: 7.1/10 from 14 Votes

94 days ago (raj121)[ Report ]

3.24 KB

जर तुमचे‪ ‎डोळे‬
चांगले असतील,
तर
तुम्ही जगाच्या‪
प्रेमात‬ पडाल,
पण
जर तुमची‪ जीभ‬
गोड असेल,
तर
हे जग तुमच्या
प्रेमात पडेल..!!

2.52 KB

! Rating: 6.4/10 from 55 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..189

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1131)
» कथा (74)
» जोक (319)
» दुखी (240)
» इतर (192)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (157)
» Good morning (41)
» Good night (39)
» Birthday (15)
» Life (29)
» Festivals (34)
» Funny (160)
» Story (7)
» Jock (236)
» Maitri (71)
» Sad (50)
» Other (33)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download