If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms

Display: old first
256 days ago (sushil2805)[ Report ]

काही गोष्टी ज्या मुलीना हव्या असतात पण मुली त्याविषयी कधीच तुम्हाला बोलणार नाहीत!

१) तुम्ही तिला नकळत मिठीत घ्याव

२) तिच्या डोळ्यात – डोळे घालून तिला I LOVE YOU म्हणावे

३) “ आज तू खूपच सुंदर दिसतेस “ अस तुम्ही तिला म्हणाव

४) तिला वाटत कि कधी तरी संध्याकाळी मस्त कुठेतरी एकांतात फिरायला जावे

५) तुम्ही दोघेही जेव्हा एकांतात असाल , तिला नक्की वाटेल कि याने मला घट्ट मिठी मारावी आणि हळूच कपाळावर चुंबन घ्याव.

६) कोणी जर तिला चिडवत असेल तर नेहमी तुम्ही तिची बाजू घ्यावी

७) तिने जर नवीन ड्रेस घातला असेल तर तिला नक्की वाटत कि याने माझी तारीफ करावी

८) तिला नेहमीच अस जाणवून देत जा कि तुम्ही तिच्यावर किती प्रेम करतात

९) ती जर एकटी असेल किव्वा घाबरत असेल तुम्ही तिला दिलासा द्यावा

१०) नेहमी तिला हसवाव... नेहमी प्रेमाच्या गोष्टी कराव्या .

११) अचानक तिला गुलाबच फुल द्याव

१२) तिला कल्पनाही नसतांना अचानक तिला छोटस गिफ्ट द्याव

१३) आणि सगळ्यात महत्वाच ... तिला सर्वात जास्त हेच वाटत कि याने माझ्यावर जीवापाड प्रेम कराव आणि नाजूक परीसारख जपाव..
Sushil deore
7770043446

! Rating: 7.1/10 from 72 Votes

258 days ago (sushil2805)[ Report ]

डोळे उघडले तर चेहरा तुझा असावा
डोळे बंद केले तर स्वप्न तुझे असावे
मेलो तरी काही दुःख नाही
Sushil Deore
8177880945

! Rating: 5.7/10 from 56 Votes

260 days ago (sushil2805)[ Report ]

तुझ्या विना अनोळखी माझ अस नाव
अश्रुच्या थेंबा-थेंबात भिजलेले गाव;
रडु नको मना असा व्यर्थ तिच्यासाठी
आशेच्या किनार्यावर डुबली माझी न्हाव!..
.
कशी तु अशी वेडी सोडुन मला गेली
आठवण तुझी, नदी जशी झाली;
तुझ्याविना आता.. काहीच दिसेना!
डोळ्यानां माझ्या रडु आवरेना..
.
खुप दिवस झाले चेहरा तुझा पाहुन
रोज आठवण येते, तुझीच राहुन-राहुन;
येशील का रानी मिठित माझ्या?
आखेरचा श्वास घेऊ दे कुशीत तुझ्या...
कुशीत तुझ्या...
SUSHIL RAJ
7770043446

! Rating: 6.0/10 from 48 Votes

260 days ago (sushil2805)[ Report ]

अंधार.......
" चल, निघायचं का ? "
" का? बसू ना अजुन थोडा वेळ इथंच !"
" का गं? आज भलतीच मूड मध्ये दिसतेस "
" काही नाही रे! तुझ्या बरोबर असले ना की असंच
होतं "
" का ? मझा सहवास एवढा आवडतो? "
" प्रत्येक गोष्ट बोलुनच दाखवली पाहीजे का ? "
" चल, निघुया आता, खुप अंधार पडला असेल एव्हाना !!
"
" त्यात नविन काय? आपल्यासाठी सदासर्वकाळ
फक्त अंधारच अंधारच आहे ना! "
एक आंधळं जोडपं संध्याकाळी समुद्रकिनार्यावर बसलं
होतं........
Sushil raj
7770043446

! Rating: 5.3/10 from 43 Votes

264 days ago (sushil2805)[ Report ]

ही कविता नक्की वेळ काढुन वाचा...
अप्रतिम रचना...
...
...
परवा अचानक शाळेतला,
जुना बाक भेटला..
शरीर तुटकं पाय बारीक,
थोडा म्हाताराच वाटला...

"ओळखलसं का मला?",
विचारलं त्याने हसुन...
वेळ असेल तुला तर,
बोलुया थोडं बसुन...

गाडी पाहताचं आनंदला,
हलवली तुटकी मान...
"खुप मोठा झालासं रे,
पैसा कमावलासं छानं"

"ओळखल्यास का बघ ह्या,
माझ्यावरच्या रेघा...
भांडण करुन मिळवलेली,
दोन बोट जागा...

अजुनही भेटतात का रे,
पक्या, मन्या, बंटी...?
टाळ्या देत करत असालं,
मनमोकळ्या गोष्टी...

डबा रोज खाता का रे,
एकमेकांचा चोरुन?
निसरड्या वाटा चालता का,
हाती हात धरुन..?

टचकन् डोळ्यात पाणी आलं,
कंठ आला भरुन...
मित्र सुटले, भेटी सरल्या,
सोबत गेली सरुन...

धावता धावता सुखामागे,
वळुन जेंव्हा पाह्यलं...
एकटाचं पुढे आलो मी,
आयुष्य मागे राह्यलं...

त्राण गेलं, आवेश संपला,
करावं तरी काय..?
कोरड पडली घशाला,
थरथरले तरणे पाय...

तेव्हढ्यात आला शेजारी,
अन् घेतलं मला कुशीत...
बस म्हणाला क्षणभर जवळ,
नक्की येशील खुशीत...

"अरे वेड्या पैश्यापाठी,
फिरतोस वणवण...
कधी तरी थांबुन बघ,
फिरवं मागे मन..."

मित्र सगळे जमवं पुन्हा,
जेव्हा येईल वीट...
वंगण लागतं रे चाकांना,
मग गाडी चालते नीट...

शाळेतल्या त्या सोबत्याचा,
खुप आधार वाटला...
परवा अचानक शाळेतला,
जुना बाक भेटला...
Sush
7770043446

! Rating: 7.3/10 from 41 Votes

264 days ago (sushil2805)[ Report ]

देवा, मला फक्त एक गर्लफ्रेन्ड दे

देवा, मला फक्त एक गर्लफ्रेन्ड दे
...

एमपीएस्सीचा अभ्यास करणारी
स्टडी सर्कला असणारी
स्टडी रुम मध्ये ध्यान लावून बसणारी
फक्त एक G. F. दे...

वाचता वाचता झोपणारी
दंड बैठका मारणारी
आणि एका दमात सिंहगड चढणारी
फक्त एक G. F. दे...

पंजाबी ड्रेस घालणारी
जिन्समध्ये रमणारी
आणि साडी मध्ये खुलणारी
फक्त एक G. F. दे...

माझ्याकडं चोरुन पाहणारी
खुद्कन गाली हसणारी
आणि फक्त माझ्यासाठीच झुरणारी
फक्त एक G. F. दे...

"मंगला'ला पिक्चर पाहणारी
माझ्यासोबत मुंबई फिरणारी
आणि फक्त माझ्यावरच मरणारी
फक्त एक G. F. दे...

शेतात काम करणारी
दोघांच्या आई बापाला जपणारी
आणि घराचं घरपण वाढविणारी
फक्त एक G. F. दे...

चहाचे फुरके मारणारी
चिकन रस्सा चापणारी
आणि चुलीवर भाकरी थापणारी
फक्त एक G. F. दे...

थोडी फार लाजणारी
हळूच मला बिलगणारी
आणि मलाच I Love You म्हणणारी
फक्त एक G. F. दे...

'Z' Bridge वर भेटणारी
खांद्यावर डोके ठेवून बोलणारी
आणि हळुच कुशीत शिरणारी
फक्त एक G. F. दे...

तुझ्या राधे पेक्षा न्यारी
रामाच्या सितेपेक्षा भारी
माझी Special Identity वाली
फक्त एक G. F. दे..
Sushil. Raj
7770043446

! Rating: 6.3/10 from 80 Votes


Site: <.>.>>..4.5.6.7.8.9..202
Display: old first
कृपया फक्त मराठी संदेश पोस्ट करा. इंग्लिश हिंदी एस एम एस उडवले जातील
Name:

Text:

..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1207)
» कथा (83)
» जोक (335)
» दुखी (249)
» इतर (199)
..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (164)
» Good morning (43)
» Good night (41)
» Birthday (16)
» Life (35)
» Festivals (35)
» Funny (175)
» Story (9)
» Jock (246)
» Maitri (76)
» Sad (62)
» Other (37)