If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
28 days ago (raj121)[ Report ]

2.37 KB

आज मला खूप एकट वाटतय.,

कुणाच्या तरी जवळ
बसावस वाटतय...,

कोणाशी तरी खूप खूप
बोलावस वाटतय...,

अन मनात चाललेल सगळ
काही सांगावस वाटतय...

आज परत एकदा तिला
पहावस वाटतय...,

आज मला खूप खूप
रडावस वाटतय....,

स्वतःशी परत खूप
भांडावस वाटतय...,

भरलेल्या डोळ्याने...,

आरश्या समोर
बसावस वाटतय...,

अन् आपलं कोणीच
नाही म्हणून..स्वतःचेच
डोळे पुसावंस वाटतय...,

आज मला परत भूत-काळात
जावस वाटतय..परत एकदा
आठवणींत जगावस वाटतय..

2.78 KB

! Rating: 5.2/10 from 52 Votes

79 days ago (raj121)[ Report ]

2.18 KB

रडू तर येत होत,

डोळ्यात मात्र दिसत नव्हत,

चेहरा तर कोरडा होता,

पण

मन मात्र भिजत होत..

डोळ्याच रडणे
हे कामच असत,

कारण

डोळे पाहणारे बरेच असतात..

पण

मनाचे रडणे दिसत नाही..

कारण,

मन जाणणारे कमी असतात..

! Rating: 7.5/10 from 166 Votes

79 days ago (raj121)[ Report ]


लोक म्हणतात की एक जन
गेल्याने दुनिया संपत नाही
किंवा थांबत नाही..

पण हे कोणालाच कसे कळत
नाही की लाखो लोक मिळाले
तरी त्या एकाची कमी पूर्ण
होत नाही..

माणसाचे आयुष्य
फक्त दोन वेळा बदलते..

एकदा जेव्हा कुणी तरी खास
व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात येते..

दुसऱ्यादा जेव्हा ती खास
व्यक्ती तुमच्या आयुष्यातून
निघून जाते..

एकटे पणा तेव्हा वाटत नाही
जेव्हा आपण एकटे असतो…

तर तो तेव्हा वाटतो
जेव्हा आपल्या बरोबर
सर्वजणं असतात,

पण ती व्यक्ती नसते
जी आपल्याला आपल्या
बरोबर हवी असते...


2.90 KB

! Rating: 6.1/10 from 118 Votes

87 days ago (Deshmane)[ Report ]

अनेक जण भेटतात..
खूप जण आपल्या जवळ येतात
आणि दुरावतात ही...
अनेक जन आपल्याला शब्द देतात
आणि विसरतात ही...
सूर्यास्ता नंतर स्वताःची सावलीही दूर जाते..
शेवटी आपण एकटेच असतो
आणि..
सोबत असतात फक्त आणि फक्त आठवणी

! Rating: 6.2/10 from 81 Votes

128 days ago (raj121)[ Report ]


जाताना एकदा तरी
नजर वळवून जा,

इतरांना नाही निदान
मला कळवून जा..

मन हि अशीच जुळत नसतात,

हि मनाची कळी
एकदा फुलवून जा..

प्रेम केलय काही नाटक नाही,

सगळे हिशेब प्रेमाचे
एकदा जुळवूनजा,

इतरांना नाही निदान
मला कळवून जा..

जाताना एकदा तरी
नजर वळवून जा..

2.19 KB

! Rating: 6.3/10 from 117 Votes

131 days ago (raj121)[ Report ]

2.17 KB

तिला जायचं होत ती गेली..

मला गमवायच होत मी गमावलं,

फरक फक्त एवढाच...

तिने जीवनाचा एक क्षण गमावला

आणि

मी एका क्षणात जीवन...

1.30 KB

! Rating: 7.0/10 from 123 Votes


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..38

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1071)
» कथा (67)
» जोक (315)
» दुखी (228)
» इतर (188)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (141)
» Good morning (37)
» Good night (37)
» Birthday (12)
» Life (25)
» Festivals (30)
» Funny (152)
» Story (6)
» Jock (232)
» Maitri (64)
» Sad (41)
» Other (31)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download