If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
5 days ago (raj121)[ Report ]


प्रिय मित्रांनो

आणि

मैत्रिणीँ नो,

3.79 KB

जरा ईकडे लक्ष द्या...!!

प्रत्येकाच्या आयुष्या मध्ये
कोणी ना कोणी येते,

रिलेशनशिप मध्ये असलेल्या
ब-याचशा प्रेम युगलांचा
गैरसमजा मूळे ब्रेक-अप होते..

काही लोक ब्रेक-अप
झाल्या नंतर,स्वतःला
कसं बसं सावरुन पुढे
निघून जातात,

तर काही लोकांच आयुष्य
तिथेच थांबून जातं..

काही लोक विचार करतात की,

मी त्याला/तिला विसरलो आहे,

याचा अर्थ माझं प्रेम खोटं होतं,

काही लोक विचार करतात की
जर तो/ती आजही खुश आहे,

त्याला/तिला ब्रेक-अपच काही
टेँन्शन नाही म्हणजे आमचं प्रेम
फेक होतं..

असे खुप सारे प्रश्न
मनात निर्माण होतात...!!

या सर्व प्रश्नांच एकच उत्तर आहे,

वेळ कुणासाठी थांबत नाही,

आपलं आयुष्य खुप छोटं आहे,

ब्रेक-अप झालं म्हणजे
याचा अर्थ असा नाही की
त्याच्या/तिच्या आठवणीत
रडत बसायच आणि स्वतःला
त्रास करुन घ्यायचा नेहमी..!

आपण पण दुःखी आणि
आपल्याला असं पाहून
घरवाले ही दुःखी,

असं केल्याने तुम्हाला
काहीच मिळणार नाही,

ब्रेक-अप झाल्या नंतर
स्वतःला उध्वस्त करु नका,

Positive Attitude ठेवून
आयुष्यात पुढे जात राहा..

कधी कधी आयुष्यात
स्वतःसाठी न जगता
दुस-यांनसाठी ही
जगावं लागतं,

ब्रेक-अप झाल्यामूळे
घरात बसून एकांतात
बरेच जण रडत असतात..

पण ??

मला असं वाटतं की,

काँलेज मध्ये किँवा अजून
कुठे ही घरच्यांना विचारुन
तुम्ही प्रेम केलेलं नसतं..

आणि या कारणामूळे
घरात बसून रडणे,

घरच्यांना विना कारण
दुःखदेणे उगाच एकाचा
राग दुस-यावर काढणे,

हे खरं तर साफ चूकीच आहे..

जरा विचार करुन बघा...!!

जर तुम्ही तुमच्या घरच्यांना
सुख देऊ शकत नाही तर
त्यांना त्रास देण्याचा किंवा
दुःख देऊन छळण्याचा
तुम्हाला काही एक अधिकार
नाही.. कुणाचे ही घरवाले,
आपल्या मुलाला/मुलीला
रडताना पाहू शकत नाही..

So Plzzz...!!

मित्रांनो आणि मैत्रिणीँनो,

ब्रेक-अप झाल्या नंतर
स्वतःला सावरायला शिका,

सुंदर आयुष्य जगायला शिका,

हे सगळं कठीण नक्की आहे,

पण

अशक्य नाही...

तर नेहमी खुश रहा,

स्वतःला आणि घरच्यांना जपा..

कारण ?

आयुष्य जगण्याची मजा
एकटे पणात नसते..!!

5.63 KB

! Rating: 6.7/10 from 6 Votes

39 days ago (raj121)[ Report ]

2.37 KB

आज मला खूप एकट वाटतय.,

कुणाच्या तरी जवळ
बसावस वाटतय...,

कोणाशी तरी खूप खूप
बोलावस वाटतय...,

अन मनात चाललेल सगळ
काही सांगावस वाटतय...

आज परत एकदा तिला
पहावस वाटतय...,

आज मला खूप खूप
रडावस वाटतय....,

स्वतःशी परत खूप
भांडावस वाटतय...,

भरलेल्या डोळ्याने...,

आरश्या समोर
बसावस वाटतय...,

अन् आपलं कोणीच
नाही म्हणून..स्वतःचेच
डोळे पुसावंस वाटतय...,

आज मला परत भूत-काळात
जावस वाटतय..परत एकदा
आठवणींत जगावस वाटतय..

2.78 KB

! Rating: 5.1/10 from 72 Votes

90 days ago (raj121)[ Report ]

2.18 KB

रडू तर येत होत,

डोळ्यात मात्र दिसत नव्हत,

चेहरा तर कोरडा होता,

पण

मन मात्र भिजत होत..

डोळ्याच रडणे
हे कामच असत,

कारण

डोळे पाहणारे बरेच असतात..

पण

मनाचे रडणे दिसत नाही..

कारण,

मन जाणणारे कमी असतात..

! Rating: 7.4/10 from 182 Votes

90 days ago (raj121)[ Report ]


लोक म्हणतात की एक जन
गेल्याने दुनिया संपत नाही
किंवा थांबत नाही..

पण हे कोणालाच कसे कळत
नाही की लाखो लोक मिळाले
तरी त्या एकाची कमी पूर्ण
होत नाही..

माणसाचे आयुष्य
फक्त दोन वेळा बदलते..

एकदा जेव्हा कुणी तरी खास
व्यक्ती तुमच्या आयुष्यात येते..

दुसऱ्यादा जेव्हा ती खास
व्यक्ती तुमच्या आयुष्यातून
निघून जाते..

एकटे पणा तेव्हा वाटत नाही
जेव्हा आपण एकटे असतो…

तर तो तेव्हा वाटतो
जेव्हा आपल्या बरोबर
सर्वजणं असतात,

पण ती व्यक्ती नसते
जी आपल्याला आपल्या
बरोबर हवी असते...


2.90 KB

! Rating: 6.3/10 from 128 Votes

97 days ago (Deshmane)[ Report ]

अनेक जण भेटतात..
खूप जण आपल्या जवळ येतात
आणि दुरावतात ही...
अनेक जन आपल्याला शब्द देतात
आणि विसरतात ही...
सूर्यास्ता नंतर स्वताःची सावलीही दूर जाते..
शेवटी आपण एकटेच असतो
आणि..
सोबत असतात फक्त आणि फक्त आठवणी

! Rating: 6.3/10 from 91 Votes

139 days ago (raj121)[ Report ]


जाताना एकदा तरी
नजर वळवून जा,

इतरांना नाही निदान
मला कळवून जा..

मन हि अशीच जुळत नसतात,

हि मनाची कळी
एकदा फुलवून जा..

प्रेम केलय काही नाटक नाही,

सगळे हिशेब प्रेमाचे
एकदा जुळवूनजा,

इतरांना नाही निदान
मला कळवून जा..

जाताना एकदा तरी
नजर वळवून जा..

2.19 KB

! Rating: 6.1/10 from 127 Votes


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..39

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1079)
» कथा (68)
» जोक (315)
» दुखी (229)
» इतर (188)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (141)
» Good morning (38)
» Good night (37)
» Birthday (12)
» Life (25)
» Festivals (30)
» Funny (153)
» Story (6)
» Jock (233)
» Maitri (65)
» Sad (41)
» Other (31)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download