If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
4 days ago (raj121)[ Report ]


परके झाले ते क्षण ।
निसटून गेली ती वेळ..

जी कधी तुझा मिठीत
गेली होती हसते आता
रात्र मला जी कधी तुझा
सहवासाने धुंद झाली होती,

का छळतो हा उनाड वारा
दिसत नाही का त्याला मी
जळताना..

जो चंद्र होता आपल्या
प्रेमाचा साक्षी तो ही दिसे
आज हळ-हळताना..

कदाचित तू दिलेल्या प्रेमाचा
शपथात्याने ही चोरून
पहिल्या असतील,

वाळूत उमटलेल्या आपल्या
पाऊल खुणा अजून ही तशाच
राहिल्या असतील..

तुझा तोंडावर वाऱ्याने
उडणारे केस कोण आता
सरळ करत असेल..

कोण फिरवेल तुझा गालावरून
हात अन कोण तुझा साठी
झुरत असेल..

हरवली ती संध्याकाळ अन
हरवले ते सुंदर नाते..

परके झाले ते सारे क्षण..

जे कधी फक्त माझे होते..


4.40 KB

! Rating: 8.0/10 from 5 Votes

44 days ago (Abhayjoshi)[ Report ]

होता असा एक काळ सारे नम्र
होते मजपुढे
झेलण्यास शब्द माझा होते उभे
माघेपुढे
आता कुठे तो काळ ,त्याची खून
हि नं राहिली
आसवे माझी स्वतःच्या काबूत
नाही राहिली.

! Rating: 6.1/10 from 28 Votes

56 days ago (raj121)[ Report ]

4.72 KB

पदरात दु:ख माझ्या
देवाने इतक दिलय ।

जित तिथ मला
त्याने हानून पाडल ॥

यना कुणाचा हात हाती
सोबतीला माझ्याना
कुणाच्या शब्दांचा आधार ॥

मनास माझ्या ह्रुदयाला
माझ्या इतक्या खोल आहेत ॥

इजा ची मलमपट्टी करून ही
होणार नाहीत त्या वजा ॥

समुद्राच्या मधोमध
अडकलीय जीवनाची नाव ।

ना कीनारा सापडेना
ना कुठले गाव खोलवर ॥

अंधारात जिवन जाउन
थबकलय साधी प्रकाशाची ना
चाहुल अनं जिवन हातुन निसटलय..

! Rating: 6.7/10 from 18 Votes

87 days ago (raj121)[ Report ]

2.84 KB

आज ती ही मला परखी झाली,
जी कधी माझ्यासाठी झुरत होती..

आज ती ही खोटी वागली,

जी आयुष्यभर साथ देण्याची,
माझ्या शपता खात होती..

तुझी खुप आठवण येते रे,
जी नेहमी असे म्हणत होती..

तुला पहावसं वाटतय रे,
जी हे आतुरतेने सांगत होती..

तुझ्या शिवाय करमत नाही रे,
जी असे बोलत होती..

नाही जाणले तिने मन माझे,
जी माझ्या ह्रदयात राहत होती..

नाहीच कळले तिला प्रेम माझे,
जी माझी न राहता दुस-याची
झाली होती..

! Rating: 7.5/10 from 79 Votes

105 days ago (raj121)[ Report ]


मी व्यथांना अंतरीचे गाव देतो
आसवांना पावसाचे नाव देतो ।

सागराने ऐन वेळी घात केला
वादळाहातीच आता नाव देतो ।

मागतो जो तो फुले ताजी
तवानी कोण निर्माल्यास येथे
भाव देतो ?

खेळुनी झाले पुरे आयुष्य माझे ।

ये अरे मृत्यो ! तुलाही डाव देतो
हासलो आजन्म खोट्या चेहऱ्यांनी ।

आज दुःखाला जरासा वाव देतो..


4.17 KB

! Rating: 6.6/10 from 47 Votes

132 days ago (raj121)[ Report ]


वाट पाहणं त्रासदायक नसतं..
.

.

.

.


त्रासदायक असते ही
जाणीव की आपण ज्या
व्यक्तीची वाट पाहतोय..
.

.

.

.

.


ती व्यक्ती आपल्या
आयुष्यात परत येणार
नाहीये..


3.82 KB

! Rating: 7.1/10 from 72 Votes


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..41

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1162)
» कथा (78)
» जोक (326)
» दुखी (243)
» इतर (194)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (158)
» Good morning (42)
» Good night (39)
» Birthday (15)
» Life (32)
» Festivals (35)
» Funny (166)
» Story (7)
» Jock (239)
» Maitri (71)
» Sad (55)
» Other (34)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download