If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted

Display: old first
16 days ago (Abhayjoshi)[ Report ]

होता असा एक काळ सारे नम्र
होते मजपुढे
झेलण्यास शब्द माझा होते उभे
माघेपुढे
आता कुठे तो काळ ,त्याची खून
हि नं राहिली
आसवे माझी स्वतःच्या काबूत
नाही राहिली.

! Rating: 6.2/10 from 13 Votes

28 days ago (raj121)[ Report ]


पदरात दु:ख माझ्या
देवाने इतक दिलय ।

जित तिथ मला
त्याने हानून पाडल ॥

यना कुणाचा हात हाती
सोबतीला माझ्याना
कुणाच्या शब्दांचा आधार ॥

मनास माझ्या ह्रुदयाला
माझ्या इतक्या खोल आहेत ॥

इजा ची मलमपट्टी करून ही
होणार नाहीत त्या वजा ॥

समुद्राच्या मधोमध
अडकलीय जीवनाची नाव ।

ना कीनारा सापडेना
ना कुठले गाव खोलवर ॥

अंधारात जिवन जाउन
थबकलय साधी प्रकाशाची ना
चाहुल अनं जिवन हातुन निसटलय..

! Rating: 10.0/10 from 4 Votes

59 days ago (raj121)[ Report ]

2.84 KB

आज ती ही मला परखी झाली,
जी कधी माझ्यासाठी झुरत होती..

आज ती ही खोटी वागली,

जी आयुष्यभर साथ देण्याची,
माझ्या शपता खात होती..

तुझी खुप आठवण येते रे,
जी नेहमी असे म्हणत होती..

तुला पहावसं वाटतय रे,
जी हे आतुरतेने सांगत होती..

तुझ्या शिवाय करमत नाही रे,
जी असे बोलत होती..

नाही जाणले तिने मन माझे,
जी माझ्या ह्रदयात राहत होती..

नाहीच कळले तिला प्रेम माझे,
जी माझी न राहता दुस-याची
झाली होती..

! Rating: 7.6/10 from 51 Votes

77 days ago (raj121)[ Report ]


मी व्यथांना अंतरीचे गाव देतो
आसवांना पावसाचे नाव देतो ।

सागराने ऐन वेळी घात केला
वादळाहातीच आता नाव देतो ।

मागतो जो तो फुले ताजी
तवानी कोण निर्माल्यास येथे
भाव देतो ?

खेळुनी झाले पुरे आयुष्य माझे ।

ये अरे मृत्यो ! तुलाही डाव देतो
हासलो आजन्म खोट्या चेहऱ्यांनी ।

आज दुःखाला जरासा वाव देतो..


4.17 KB

! Rating: 6.7/10 from 36 Votes

104 days ago (raj121)[ Report ]


वाट पाहणं त्रासदायक नसतं..
.

.

.

.


त्रासदायक असते ही
जाणीव की आपण ज्या
व्यक्तीची वाट पाहतोय..
.

.

.

.

.


ती व्यक्ती आपल्या
आयुष्यात परत येणार
नाहीये..


3.82 KB

! Rating: 6.7/10 from 55 Votes

110 days ago (raj121)[ Report ]

2.64 KB

आज ही पुन्हा तेच झाले
डोळ्यात माझ्या तुझे अश्रु
आले..

आज ही पुन्हा तेच झाले
मनाला माझ्या फक्त तुझे वेड
लागले..

येताच आठवण तुझी
मनाला माझ्या खुप
सावरले तरि ही पुन्हा
तेच झाले..

सर्व जुने पुन्हा नवे झाले..

कुणी नाही तु माझी
मनाला माझ्य खुप
समजावले तरि ही
पुन्हा तेच झाले मन
तुझ्या विना उदास झाले..

जगायचे आयुष्य सुखात
अनेकांनी सांगुन पाहिले
तरि हि पुन्हा तेच झाले

तुझ्याविना हे आयुष्यच
नकोसे झाले..

! Rating: 6.5/10 from 78 Votes


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6..41

Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» प्रेम (1143)
» कथा (76)
» जोक (323)
» दुखी (242)
» इतर (193)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (155)
» Good morning (41)
» Good night (39)
» Birthday (15)
» Life (30)
» Festivals (35)
» Funny (163)
» Story (7)
» Jock (239)
» Maitri (71)
» Sad (53)
» Other (34)


Hottest Apps & Games & Wallpapers Download