SmsMarathi.In
If your browser dont support marking texts. Browse sms from here to copy sms
Post here sms only in Marathi.
sms posted in Hindi or English will get deleted
Download Latest UCWEB for 3G speed Fast Downloading and Best Browsing Experience

Display: old first
2 days ago (raj121)[ Report ]


तुझा वाढदिवस
आमच्यासाठी जणु
पर्वणीच असते!

`

`

`

ओली असो वा सुकी असो,

`

`

`

पार्टी तर ठरलेलीच असते!!

`

`

`

`

मग कधी करायची पार्टी?


वाढदिवसाच्या अनेक शुभेच्छा!

4.01 KB

! Rating: 7.5/10 from 4 Votes

119 days ago (raj121)[ Report ]

2.24 KB
"एके दिवशी एका ११ वर्षाच्या मुलीने आपल्या
वडिलांना सहज विचारले."

"बाबा तुम्ही माझ्या १५ व्या वाढ
दिवशी कोणती भेट वस्तु देणार"

वडिल म्हणाले :-"त्याला खुप वेळ आहे बेटा."

काही वर्षांनंतर.... १४ वर्षांची
असताना ती मुलगी अचानक बेशुद्ध
पडली.

त्यानंतर तिला रुग्णालयात
हलवण्यात आले.Doctor बाहेर
आले आणि तिच्या वडिलांना म्हणाले तुमच्या मुलीला खुप वाईट ह्रृदयाचा
विकार आहे आणि ती काही
दिवसांचीच पाहुणी आहे.

रुग्णालयात असताना मुलगी तिच्या
वडिलांना म्हणाली :"बाबा, Doctor
असे म्हणाले का मी काही दिवसांनी
मरण पावणार आहे.?"

वडिल म्हणाले -"नाही गं, तु १००
वर्ष जगणार आहेस आणि अश्रू ढाळत निघाले.

मुलगी- तुम्ही खात्रीशीर कसं सांगू
शकता.?

वडिलांनी वळून सांगितले मला
माहित आहे. उपचार चालू असताना
काही महिन्यांनी ती १५ वर्षांची
झाली आणि बरी होऊन जेव्हा ती
घरी आली तेव्हा तिच्या पलंगावर
एक पत्र तिला सापडले,

त्यात लिहले होते, "माझे सोने, जर तु हे पत्र वाचत असशील तर माझ्या
म्हटल्या प्रमाणे सर्व काही ठीक आहे.

एके दिवशी तु मला विचारले होतेस
की, तुम्ही माझ्या १५ व्या
वाढदिवशी काय भेटवस्तू द्याल?

तेव्हा मला माहित नव्हते परंतू मी
तुला 'माझे ह्रृदय' भेट म्हणुन दिले
आहे.

तिच्या वडिलांनी ह्रृदय दान
केले होते...!!

तात्पर्य - आपल्या आई-वडिलांवर प्रेम करा.
तुम्हाला सुखी ठेवण्यासाठी तुमच्या
नकळत त्यांनी खुप त्याग केले आहेत.

मोठे झाल्यावर आपण आपल्या कामात एवढे व्यस्त होतो की
आपले आपल्या पालकांकडे दुर्लक्ष
होते,

त्यांच्या सहवासात तुमचा
पुरेसा वेळ घालवा.

त्यांना नेहमी काळजीपुर्वक
प्रेमाने वागणूक द्या...!!

! Rating: 6.8/10 from 336 Votes

132 days ago (raj121)[ Report ]

वाढ दिवसाच्या शुभेच्छा
द्यायला झाला वेट,

पण थोड्याच वेळात त्या
तुझ्यापर्यंत पोहचतील थेट.→→

अबोल तुमच्या स्वभावाला माझ्या बोलक्या
प्रेमाचे साथ आहे.
मोठ्या मोठ्या डोळ्यात तुमच्या लटक्या
प्रेमाची झाक आहे.
तुमच्याच प्रेमाचे काळे मणी
ह्रदयाशी घट्ट बांधूनी.
लाल लाल कुंकवात माझ्या तुमच्याच
प्रेमाचं प्रेतिबिंब आहे.

5.02 KB

! Rating: 5.8/10 from 196 Votes

494 days ago (heramb7171)[ Report ]


सोनेरी सूर्याची सोनेरी किरणे
सोनेरी किरणांचा सोनेरी दिवस
सोनेरी दिवसाच्या सोनेरी शुभच्छा
केवळ सोन्यासारख्या लोकांना.

! Rating: 6.0/10 from 1051 Votes

496 days ago (Arvindpranali)[ Report ]

Anant koti brahmand nayak rajadhiraj yogiraj parbrahma shri sacchidanand sadguru sainath maharaj ki JAY!

! Rating: 6.3/10 from 310 Votes

497 days ago (raj121)[ Report ]

दिवस तो
रविवारचा होता रविवारची ती
संध्याकाळ होती संध्याकाळची
वेळ सातची होती त्या वेळी ती
मला भेटणार होती ती मला
भेटणार होती ठिकाण ते सुंदर
अशी बाग़ होती बागेवर त्या
कोप-यावरची जागा होती
जागेवर त्या सात गुल मोहराची
झाडं होती सातव्या झाडा मागे ती
मला भेटणार होती ती मला
भेटणार होती ती भेटणार मी
अगोदरच तयारीत होतो सर्व
तयारी करून बस Stop वर
पोहोचलो होतो बस Stop बस
सात नंबरची उभी होती ती त्या
ठिकाणी जाणार होती जिथे
ती मला भेटणार होती ती मला
भेटणार होती बसमध्ये सातव्या सीटवर जागा होती Conductor
ने दिलेले सात रुपयाचे ते टिकिट
होते सात मिनिटांचा तो प्रवास होता
नंतर ती मला भेटणार होती
ती मला भेटणार होती सात
Stop
निघुन गेले होते पुढे आता माझा
stop होताबस मधून खाली
उतरताना नंबर माझा सातवा होता
बागेत Entry केलेल्या गेटचा
नंबर सात होता गेटच्या समोर
सात बाकडे होती त्यावर सात couple बसले होतेते
एकमेकांना सात
वाजता भेटले होते सात वाजता
भेटले होते सर्वांना टाळून मी
सातव्या झाडा मागे गेलो होतो
सातव्या झाडा मागे मी तिची वाट
पाहात होतो सात मिनिटांच्या
उशिरा नंतर ती एकदम आली
एकटि ती काही दिसली
नाही कोणीतरी
तिच्या "साथ" होतंयेताना
त्याच्या हातात घट्ट पकडलेला
तिचा हात होता थोड्या वेळाने
बघितले तर wish करण्यासाठी
माझ्या समोर तिचा हात
होता "Wish you very very
happy birthday , निखिल"
हे तिचे सात शब्दाचे Dialog
होता Wish करताना तिच्या चेह-
यावर सप्तरंगी अशी Smile
होती Wish करून मला ती
त्याच्या
साथ साथ निघुन गेली
होती तिथेच
जवळ असलेल्या सात बाकडया पैकी
एकावर त्याच्या साथ बसली होती हुश्श्श्स!!

दिवस ते उन्हाळ्याचे होते उन्हाळ्यातला
महिना तो एप्रिलचा होता एप्रिलची ती सात तारीख
होतीत्या दिवशी माझा वाढदिवस
होता त्या दिवशी माझा वाढदिवस होता-

! Rating: 6.5/10 from 609 Votes


Site: <.>.>>..1.2.3.4.5.6
Display: old first
Name:

Text:


..:::मराठी फॉन्ट:::..
» कथा (63)
» जोक (303)
» दुखी (224)
» इतर (179)

..:::ENGLISH FONT:::..
» Love (112)
» Good morning (31)
» Good night (33)
» Birthday (10)
» Life (22)
» Festivals (27)
» Funny (151)
» Story (5)
» Jock (231)
» Maitri (56)
» Sad (37)
» Other (30)